Västerfärnebo Hembygdsförening
- välkommen till din hembygd på nätet!

Länkar
Startsida -
Aktuell information
På gång - Kalender
Välkomna till oss!
Om Västerfärnebo
Hembygdsföreningens historia
Om Gammelgården
Våra aktiviteter
Skrifter och försäljning
Medlemsinformation
Äldre sockenbeskrivningar
Artiklar om bygden
Gamla foton
Textilier
Fråga om Västerfärnebo
Nyhetsarkiv
BLI MEDLEM!
Flera länkar
Om Gammelgården

Den första byggnaden på Västerfärnebo Gammelgård var en loftbod från Nyby, köpt 1919 för 500 kr av Lars Widén. Den innehåller fyra rum.
Den andra byggnaden var en parstuga som kommer från Norrgården i Norr Gärsbo. 1798 anses vara byggnadsåret. Den förvärvades 1920 mot 100 kr årligen, så länge någondera av säljarna, hemmansägare G Westling och hans maka levde. Stugan innehåller kök, kammar och ginmotstuga (festsal).
Portlider är inköpt 1923 från Emil Johansson, Hedbo, för 800 kr. Det innehåller matbod och gårdskammare samt tre bodrum på övre botten.
Av Wirsbo Bruk har föreningen som gåva erhållit en ovanlig visthusbod från en av dess gårdar i Sör Åhl. Den flyttades och sattes upp 1928.
Västmanlands regemente har haft sin övningsplats Salbohed inom socknen från 1681 till 1906. Till minne därav inköptes en soldatstuga från Norr Gerdsbo för soldat N:o 103 Norgren å Livkompaniet för 200 kr 1928.
Loge från sekelskiftet 1700-1800. Den kommer från Jordbron i norra Västerfärnebo och skänktes 1980 till Hembygdsföreningen av Thore Hjalmarsson, Nötmarken.
Kaffestuga.
Smedja 1984.
Ängslada 1984.
Kölna från Hedbo, den sista i Västerfärnebo.
Scen byggd och påbyggd i flera omgångar.
Tomasboladan skänkter till Hembygdsföreningen av Erik Lundberg 1990.
Tröskloge från Sandbergs i Öjesjön. Den skänktes till Hembygdsföreningen 2003 av Laila och Per Erik Lindholm. Logen uppfördes troligen kring sekelskiftet 1700-1800. Den är byggd i tre sektioner.
Telestation numera ombyggd till kiosk.
Loge byggd 2007-2009.
Toalettbyggnad.
   Hitta hit
Gammelgården ligger utmed Svartån, bredvid länsväg 256.
Adress:
Norbergsvägen 17,
Västerfärnebo
59.947785, 16.275819
Se karta.