Västerfärnebo Hembygdsförening
- välkommen till din hembygd på nätet!

Länkar
Startsida -
Aktuell information
På gång - Kalender
Välkomna till oss!
Om Västerfärnebo
Hembygdsföreningens historia
Om Gammelgården
Våra aktiviteter
Skrifter och försäljning
Medlemsinformation
Äldre sockenbeskrivningar
Artiklar om bygden
Gamla foton
Textilier
Fråga om Västerfärnebo
Nyhetsarkiv
BLI MEDLEM!
Flera länkar
Äldre sockenbeskrivningar

Västerfärnebo (1,3 MB)
Östra Västmanland – läseböcker för skola och hem (1925), ur Sven Kjersén.

Vagnsbro härad
(752 kB)
Västmanlands län. Geografisk-Topografisk-Statistisk Beskrifning. Utgifven af A. Kempe m.fl. (1911).

Vester-Fernebo socken (436 kB)
Konungariket Sverige. En topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar, af Magnus Höjer. (1875).

Vester-Fernebo (1 012 kB)
Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige (1859).

Wangsbro Härad (284 kB)
Beskrifning öfver Westerås Län, af Wilh. Tham. (1849).

Fernebo (860 kB)
Beskrifning öfver Vestmanland, dess härader städer och socknar, ur Grau (1754).