Västerfärnebo Hembygdsförening
- välkommen till din hembygd på nätet!

Länkar
Startsida -
Aktuell information
På gång - Kalender
Välkomna till oss!
Om Västerfärnebo
Hembygdsföreningens historia
Om Gammelgården
Våra aktiviteter
Skrifter och försäljning
Medlemsinformation
Äldre sockenbeskrivningar
Artiklar om bygden
Gamla foton
Textilier
Fråga om Västerfärnebo
Nyhetsarkiv
BLI MEDLEM!
Flera länkar
Skrifter och försäljning
Om Bowallen och N˙h˙tta b˙ars beskaffenhet... Märit Sennerlöv (2021), 440 s.
ISBN 978-91-519-8967-9
Innehållsförteckning
Priset är 350:-.
Boken kan hämtas hos Märit Sennerlöv, Nyhyttan 90, 733 61 Västerfärnebo. Ring eller messa till 0705885906 eller mejla till marit.sennerlov@gmail.com.
Boken om Bowallen och Nyhyttan. Mer än 400 sidor historia och släktträd om gårdarna och människorna som levt här, illustrerat med hundratals bilder. 

Detta Bowallen äro kiöpt ifrån Södre Hörrende och till N˙h˙ttan straxt. Som N˙h˙ttan begj˙nte att b˙ggias hwilket skedde två mans åldrar före konung Gustafs tid. Salig och högstelig hos gud i åminnelse. Dhen förste man som begj˙nte byggia N˙h˙ttan heter Jon Jönsso, han kom ifrån Örbäck och till Kråkebo och straxt ther efter kiöpte han Bowallen för 8 faat Jern av Eric i Södre Hörrende till att rödja sig äng dher at ty Bowallen war aldrig besittne ifrån stora d˙gerdöden och intill dhen tid förbenämnte Jon Jönsson kiöpte honom, utan stod då all öfwer med skog.......


Svartådalskalender - Färnbokalender utgiven 2003 - 2012.
Vykort A5 - 10 kr.
Vykort A6 - 5 kr.
Broschyr Gammelgården, 6 sidor på vikt A4 - 10 kr.
Ev. porto tillkommer.
Beställ via mejl

Wefde och Gussjö, Rörbo - Axholm Jan Carlsäter (2015), 362 s.
ISBN 978-91-637-8376-0
Innehållsförteckning
Boken kan köpas av Jan Carlsäter.
Boken Wefde och Gussjö, Rörbo - Axholm är skriven av Jan Carlsäter och är en sammanställning av anteckningar gjorda under en 50-årsperiod. Boken är i första hand avsedd som en bas för den som har intresse för fortsatt släkt- och byforskning.

Västerfärnebo då och nu Lars Östlund och Ronnie Jensen (2015), 79 s.
ISBN 978-91-637-8599-3
Innehållsförteckning
Boken kan köpas av Västerfärnebo Hembygdsförening.
I samband med Västerfärnebo Hembygdsförenings 100-årsjubileum gavs boken Västerfärnebo då och nu ut.

Brukskamrerns Wirsbo
Bengt Antonsson (2009), 336 s.
ISBN 978-91-633-5133-4
Innehållsförteckning
Utdrag ur boken
Boken är slutsåld 110713
Boken om Virsbo med glimtar från Virsbos historia: samhälle, innevånare, ägare och verksamheter. I boken finns material från Västerfärnebo om kolforandet i Sörhörende och Lugnet som dykt upp sedan Hörnsjöforsboken skrevs.

Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo
Owe Eriksson och Anders Fläcke (2008), 386 s.
ISBN 978-91-633-2683-7
Innehållsförteckning
Beställ boken
Boken handlar om Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo i norra Västmanland. Det är en historisk berättelse om brukets och bygdens utveckling under ett halvt årtusende. I boken ryms fakta som hittills varit okända, baserade på ett omfattande historiskt material och bilder som funnits i privat ägo. Vi har tagit fram en aldrig tidigare gjord redovisning av brukets ägarlängd ända sedan början av 1600-talet.

Boken om Hedåker
Helmer Färnestrand och Arbetsgruppen för Boken om Hedåker (1997), 431 s.
ISBN 91-630-5057-9
Innehållsförteckning

Första delen av boken handlar om Hedåker genom seklerna. Det har konstaterats att bosättningar funnits här redan på 300-talet. I den andra delen finns berättelser om människor och företag, som berett så många arbetstillfällen. Hedåker har i större omfattning än granbyarna kommit att utformas av industrialiseringen.

Norr Salbo By & Westmanlands Regemente
Norr Salbo Byamän och respektive artikelförfattare (1997), 509 s.
ISBN 91-630-4927-9
Innehållsförteckning
Beställ boken
Boken handlar om gårdar, människoöden och händelser i byn Norr Salbo. Följ med en av de bönder som körde varor på slädar och kärror till och från bergslagens gruvor. Svettas på manöver tillsammans med den siste soldaten på Salbohed. Träffa pojkarna på Salbohedsskolan och dem som arbetat där. Känn doften av jord, hästar och mognande säd, i beskrivningarna av jordbruket strax efter sekelskiftet. Grunna över hur fördelningen av jord gick till, enligt kartan över Laga skifte.

Kilboboken - byar, gårdar och människor
Helmer Färnestrand och Kilbo Bygdeforskningsförening (1990), 415 s.
Innehållsförteckning
Beställ boken
Historien är vårt minne men också vår värdefulla kompass mot framtiden. Vår egen bygds historia är våra föregångares, våra anförvanters spår och gärningar, liksom deras drömmar, strävanden, bedrifter och misslyckanden. Den är med andra ord en del av oss. Boken första del skildrar byar, gårdar och människor i äldre tid. Den andra delen skildrar i huvudsak händelser och hågkomster från 1900-talet.

Mälby förr och nu
Helmer Färnestrand och Mälby bycirkel (1984), 310 s.
Innehållsförteckning
Innehållet i boken präglas i stor utsträckninga av att Mälby är en by av släktgårdar med en stor del obrutna ägarlängdet från 1580-talet till våra dagar. Byns två skattehamman har under århundradenas lopp delats upp på ett stort antal enheter. Bokens andra del berättar om levnads-förhållanden förr och nu. I slutet av boken finns ett avsnitt om västerfärnebomålet med gamla ord och uttryck.

Västerfärnebo -
En sockenbeskrivning

Carl Mangård (1951),
436 s.
Innehållsförteckning
Boken är den första sockenbeskrivningen om Västerfärnebo. Den ger en bild av det bonde- och bergsmansfolk som sedan många århundraden odlat färnebobygden i såväl andlig som materiell måtto. Socknens kulturella liv från forntid och fram till 1950-talet belyses. I ord och bild skildras traktens naturförhållanden och näringsliv, dess religiösa, sociala, kommunala och politiska utveckling, dess föreningsliv, kommunikationer och befolkningsförhållanden.

   Kontakt: webmaster@vasterfarnebo.se